Buku Fikih MA Kelas 10 Terbaru (Sesuai KMA 183 Tahun 2019)

Buku Fikih MA Kelas 10 Sesuai KMA 183 Kurikuluum ini diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama sebagai buku pengantar pembelajaran mata pelajaran Fikih untuk Madrasah Aliyah.

Bersamaan dengan diterapkannya KMA Nomor 183 Tahun 2019 mengenai Kurikulum Pengajaran Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, karena itu buku mata pelajaran Fikih untuk Madrasah Aliyah juga alami peralihan. Untuk penuhi itu, Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pengajaran Islam Kementerian Agama sudah mengeluarkan rangkaian buku dalam pola digital (PDF).

Buku Fikih MA Kelas X

Buku ini harus kalian punyai khususnya untuk pelajar kelas X Madrasah Aliyah, atau guru yang mengajarkan mapel fikih.

Buku digital mata pelajaran Fikih untuk kelas 10 Madrasah Aliyah ditulis oleh M. As’ary dengan editor Ahmad Nurcholis. Buku terbitan cetakan I, tahun 2020 ini terdaftar dengan ISBN 978-623-6687-51-2 (jilid lengkap) dan ISBN 978-623-6687-52-9 (jilid 1).

Materi yang terdapat di dalam buku mata pelajaran Fikih ini meliputi:

Bab I – Fikih dan Perkembangannya

 • Konsep Fikih dalam islam
 • Ruang Lingkup Fikih
 • Periodesasi Perkembangan Ilmu Fikih
 • Ibadah dan Karakteristiknya

Bab II – Penyelenggaraan Jenazah

 • Kewajiban penyelenggaraan Jenazah
 • Mensimulasi Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah

Bab III – Zakat

 • Zakat dalam Islam

Bab IV – Haji dan Umroh

 • Haji dan Ketentuannya
 • Umrah
 • Prosedur Pelaksanaan Haji di Indonesia
 • Hikmah Haji dan Umrah

Bab V – Qurban dan Akikah

 • Ibadah Qurban
 • Akikah

Bab VI – Kepemilikan (Milkiyyah)

 • Kepemilikan (Milkiyyah)
 • Akad (Transaksi)
 • Ihya’ul Mawat (Membuka Lahan Mati)

Bab VII – Transaksi Jual Beli

 • Jual Beli
 • Khiyar
 • Salam
 • Al Hajru

Bab VIII – Muamalah Perserikatan

 • Musaqah
 • Muzaraah dan Mukhobarah
 • Mudharabah
 • Syirkah
 • Wakalah
 • Sulhu
 • Dhaman
 • Kafalah

Bab IX – Pelepasan dan Perubahan Kepemilikan Harta

 • Nafaqah
 • Hibah
 • Shadaqah dan Hadiah
 • Wakaf

Bab X – Riba, Bank, dan Asuransi

 • Riba
 • Bank
 • Asuransi
Download Buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas 10 terbaru sesuai KMA 183 Tahun 2019 yang berbentuk PDF. Dengan format buku digital seperti ini, diharapkan dapat membantu setiap siswa dan guru dalam peroses belajara mengajar, 

Buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas 10 dapat di download secara gratis, silahkan download melalui link berikut ini :

Download E-Book Buku Fikih MA Kelas X

Demikianlah informasi mengenai Buku Fikih MA Kelas 10 Terbaru (Sesuai KMA 183 Tahun 2019) yang bisa kami sampaikan kepada anda semuanya.